Notariusz Barbara Uroda Bieszczad

Akty poświadczenia dziedziczenia

Do każdego aktu notarialnego niezbędne są dane stron, takie jak: imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych, identyfikatory podatkowe NIP – w przypadku osób czynnie prowadzących działalność gospodarczą.

Wymienione poniżej dokumenty są dokumentami przykładowymi i typowymi przy konkretnych czynnościach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną

odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej

odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, w przypadkach kiedy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci

odpis skrócony aktów urodzenia, a w przypadku zmiany nazwisk - aktów małżeństwa spadkobierców

numer PESEL osoby zmarłej (dowód osobisty osoby zmarłej)

testament, w tym także testament odwołany

wypisy aktów notarialnych obejmujące oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w przypadkach, w przypadku kiedy takie oświadczenia były składane lub umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, w przypadku kiedy były zawarte

numery ksiąg wieczystych, jeżeli w skład spadku wchodziły nieruchomości lub prawa, dla których są prowadzone księgi wieczyste

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną

Telefony do Kancelarii:

tel. 32 268 40 07
tel.kom. 535 565 558

Adres:

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail

notariusz@urodabieszczad.pl

7 + 6 =