Notariusz Barbara Uroda Bieszczad

Testament

Do każdego aktu notarialnego niezbędne są dane stron, takie jak: imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych, identyfikatory podatkowe NIP – w przypadku osób czynnie prowadzących działalność gospodarczą.

Wymienione poniżej dokumenty są dokumentami przykładowymi i typowymi przy konkretnych czynnościach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt z Kancelarią Notarialną

dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania)

w przypadku testamentów z zapisem windykacyjnym - dane dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem zapisu tj. numer księgi wieczystej lub podstawa nabycia

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Notarialną

Telefony do Kancelarii:

tel. 32 268 40 07
tel.kom. 535 565 558

Adres:

ul. 3 Maja 14
41-300 Dąbrowa Górnicza

E-mail

notariusz@urodabieszczad.pl

4 + 10 =