Czynności notarialne

domek z drewnianych klocków

Kancelaria realizuje czynności notarialne dla osób indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Podstawą działalności jest ustawa Prawo o notariacie. Zgodnie z art. 79 Kancelaria Notarialna jest zobowiązana między innymi do sporządzania:

 • aktów notarialnych, takich jak:
  - umowy sprzedaży,
  - umowy darowizny,
  - umowy działu spadku,
  - umowy zniesienia współwłasności,
  - umowy dożywocia,
  - umowy przedwstępne,
  - umowy spółek i statuty spółek,
  - umowy deweloperskie,
  - umowy zamiany,
  - umowy majątkowe małżeńskie,
  - umowy o podział majątku wspólnego,
  - umowy przeniesienia własności nieruchomości,
  - testamenty,
  - pełnomocnictwa,
  - oświadczenia o ustanowieniu służebności/umowy o ustanowienie służebności,
  - oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
 • aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstw osób fizycznych i z tymczasowym przedstawicielstwem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
 • sporządzanie poświadczeń;

Notariusz poświadcza:
- własnoręczność podpisu;
- zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
- datę okazania dokumentu;
- pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

 • spisywanie protokołów;
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych lub danych na informatycznym nośniku danych;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
 • sporządzanie, na żądanie stron, oświadczeń, projektów aktów oraz innych dokumentów.

Każdy dokument, który sporządza notariusz, nabiera mocy prawnej, a zawarte w nim zapisy rodzą konsekwencje prawne oraz faktyczne. Z tego względu Kancelaria Notarialna zawsze dba o to, aby klienci byli świadomi skutków składanych podpisów.

 

Opłaty za czynności notarialne

W Kancelarii Notarialnej możliwa jest płatność tylko gotówką.

Za realizowane czynności notarialne pobierana jest tzw. taksa notarialna. Jej wysokość każdorazowo ustala się z klientem indywidualnie przed przystąpieniem do powierzonych notariuszowi zadań. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariusza (bez podatku VAT) określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Ponadto notariusz ma obowiązek pobrać również od państwa w formie gotówkowej (w zależności od rodzaju sprawy):

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

ikona koperta

 

Podatek od spadków i darowizn (SiD)

ikona banknot

 

Opłata sądowa

ikona młotek sędziego

 

Opłata za wpis do rejestru

ikona lupa

 

Taksa notarialna

ikona taksa notarialna