Małżeńskie umowy majątkowe

obrączki i drewniany młotek

Małżeńskie umowy majątkowe muszą mieć formę aktu notarialnego, ponieważ tylko w ten sposób znoszą postanowienia wynikające z aktu małżeństwa. Ich celem jest regulacja kwestii finansowych w związku małżeńskim, a dokładniej rozszerzenie lub ograniczenie ustawowej wspólności majątkowej. Najczęściej jednak osoby decydują się na podpisanie intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej. Ta może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. W dowolnym momencie pożycia małżeńskiego strony mają prawo zmieniać jej warunki, a także ją rozwiązać.

 

Na czym polega intercyza między małżonkami?

Intercyza między małżonkami to umowa, według której każda ze stron ma swój odrębny majątek. Nie odpowiada zatem też za ewentualne długi małżonka. Z tego powodu na rozdzielność decydują się z reguły małżeństwa, w których jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą lub zgromadzi duży majątek. Przesłanką do jej zawarcia jest również sytuacja, w której dochodzi do marnotrawienia majątku przez jedną ze stron.

Podpisanie rozdzielności majątkowej u notariusza wymaga jednak dobrowolnej zgody obydwu małżonków. W przeciwnym razie konieczne staje się wystąpienie z wnioskiem na drogę sądową.

 

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA