Pełnomocnictwa i poświadczenia notarialne

podpisywanie pełnomocnictwa

W ramach realizowanych czynności Kancelaria Notarialna przygotowuje pełnomocnictwa i poświadczenia notarialne, które są wymagane przez wiele organów administracji państwowej, ale również między innymi instytucje finansowe. Dzięki dokumentom sporządzonym oraz potwierdzonym przez notariusza można wypełnić istotne sprawy formalne, na przykład zawrzeć ubezpieczenie, dokonać transakcji kupna-sprzedaży czy też udzielić konkretnych uprawnień osobom trzecim.

 

Zasady pełnomocnictwa u notariusza

Pełnomocnictwo u notariusza może zostać udzielone każdej osobie niezależnie od jej wieku, stopnia pokrewieństwa, wykształcenia. Warto jednak rozważyć, w jakich sprawach taki dokument będzie potrzebny. W urzędach może państwa reprezentować dowolnie wyznaczony pełnomocnik ze zdolnością do czynności prawnych, natomiast w postępowaniach karnych wyłącznie radca prawny lub adwokat. Ponadto istnieją trzy formy pełnomocnictwa:

  • ogólne – sporządzone w zwykłej formie pisemnej. Jest wymagane do reprezentowania mocodawcy między innymi przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami skarbowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • rodzajowe – sporządzone w zwykłej formie pisemnej, ale z notarialnie poświadczonym podpisem. Jest potrzebne na przykład do zbycia udziałów w sp. z o.o. w imieniu mocodawcy, udziału w licytacji, podpisywaniu umów z pracownikami, pobierania opłat za najem lokali mieszkalnych lub usługowych;
  • szczególne – sporządzone w formie aktu notarialnego. Daje najszersze uprawnienia i obowiązuje w sytuacjach obrotu nieruchomościami czy też pojazdami.

 

Rodzaje poświadczenia notarialnego

Poświadczenie notarialne ma na celu potwierdzenie zgodności na przykład elementów umowy ze stanem faktycznym/oryginałem. Ma ono formę wzmianki, którą umieszczamy na dokumencie wraz z datą, miejscem jej sporządzenia, oznaczeniem mojej kancelarii, podpisem oraz pieczęcią. Najczęściej wymagany przez urzędy jest podpis poświadczony notarialnie, co ma na celu potwierdzenie jego autentyczności, własnoręczności. Ponadto w ramach swoich uprawnień notariusz poświadczyć dla państwa:

  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 

PEŁNOMOCNICTWO