Najem okazjonalny

klucz wiszący na palcu

Najem okazjonalny powstał z myślą o ochronie interesów i praw właścicieli mieszkań, którzy je wynajmują. Dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanej z odpłatnym udostępnianiem lokali mieszkalnych. Rozwiązanie uprawnia właściciela do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec najemców, którzy nie wywiązują się z warunków zawartej umowy – nie uiszczają ustalonych opłat – lub nie chcą opuścić mieszkania po jej zakończeniu.

Umowa najmu, która zawiera tego rodzaju warunki, może zostać podpisana jedynie na czas określony, czyli maksymalnie 10 lat.

 

Forma umowy najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego musi być spisana w formie pisemnej, jednak nie musi mieć postaci aktu notarialnego. Wizyta w kancelarii jest natomiast konieczna w celu złożenia oświadczeń przez wynajmującego i najemcę. Te dokumenty zostają już sporządzone jako akty notarialne i stanowią ważny załącznik do podpisanej odręcznie przez obydwie strony umowy najmu lokalu mieszkalnego. Wspomniane oświadczenia dotyczą:

  • ze strony najemcy – poddania się egzekucji, czyli opróżnienia i zdania lokalu w terminie określonym umową, a także wskazania innego adresu, pod którym będzie mógł zamieszkać w takiej sytuacji;
  • ze strony wynajmującego – wyrażenia zgody na zamieszkanie w lokalu, który stanowi jego własność, najemcy lub najemców.

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Z NAJMU OKAZJONALNEGO